El Centre


Una mica d'història


Els centres d’adults són el marc real i conceptual on se centren i es desenvolupen els aprenentatges i propostes culturals i educatives per a la gent adulta.

El nostre Centre va néixer l’any 1985 i al gener de 1986 va iniciar els primers cursos d’Alfabetització i d'obtenció del Certificat d'escolarització i de Graduat escolar. Des d’aleshores i ininterrompudament s’han anat realitzant cursos, tallers, conferències i altres actes i activitats.

Físicament el Centre s'ha ubicat en diversos espais. No és fins a l’any 1990 que assoleix el seu espai definitiu a l'edifici municipal del carrer de Sant Honorat, gràcies a l’increment de persones assistents als cursos. La nova ubicació permet unificar i coordinar tots els cursos i activitats per a adults que es fan a la vila en un sol espai, un sol projecte i una sola direcció. Al mateix temps s'aconsegueix tenir una visió global de les demandes i interessos de la nostra població adulta i desenvolupar un projecte educatiu i formatiu equitatiu, divers, equilibrat i, per què no, engrescador.

L’any 1996, la Direcció General d’Adults del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya reconeix el centre com a Centre municipal de formació d’adults (DOG 2210), i fa necessari adequar l’edifici de Sant Honorat als requisits que han de complir aquests centres:

  • Supressió de les barreres arquitectòniques (amb la posada en funcionament d'un ascensor) 
  • Un mínim de 4 aules 
  • Un espai de direcció i secretaria 
  • Capacitat de places simultànies per a 135 persones 

Actualment, unes 400 persones assisteixen als cursos, tallers i activitats del Centre de formació d'adults de Sitges.


L'Oficina de català de Sitges


Al mes de maig de 2012, l'Oficina de català canvia la seva ubicació i passa a compartir les dependències del Centre, on ja es duien a terme tots els cursos.